The main task of the Department is to train human resources at many levels to cater for the development of the fisheries sector and fisheries sectors as well as the food processing industry of the country, especially in the South Vietnam.

hinh

Training tertiary sectors Aquaculture, Food Technology and Diploma of Aquaculture industry.

Perform research on aquaculture techniques, water, aquatic, aquatic resource management and application of biotechnology in aquaculture.

 

Từng bước triển khai công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật tới nông dân và các cơ sở sản xuất, phục vụ cho sự phát triển nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các vùng lân cận.

Khoa đã nghiên cứu thành công và đưa ra nhiều tiến bộ khoa học ứng dụng rất hiệu quả trong sản xuất trong lĩnh vực thủy sản như: kỹ thuật sản xuất giống cá Chốt nghệ, hoàn thiện qui trình sản xuất và ương nuôi tôm thẻ chân trắng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi thủy sản, nghiên cứu sử dụng một số thảo dược phòng trị bệnh vi khuẩn gây bệnh trên tôm, cá…