Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực ở nhiều trình độ để phục vụ cho sự phát triển lĩnh vực thủy sản và nghề cá cũng như lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm của cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam Việt Nam.

hinh

Đào tạo bậc đại học các ngành Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ thực phẩm và bậc cao đẳng ngành Nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện các nghiên cứu về kỹ thuật nuôi thủy sản, môi trường nước, thủy sinh vật, quản lý nguồn lợi thủy sản, ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản.

Từng bước triển khai công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật tới nông dân và các cơ sở sản xuất, phục vụ cho sự phát triển nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các vùng lân cận.

Khoa đã nghiên cứu thành công và đưa ra nhiều tiến bộ khoa học ứng dụng rất hiệu quả trong sản xuất trong lĩnh vực thủy sản như: kỹ thuật sản xuất giống cá Chốt nghệ, hoàn thiện qui trình sản xuất và ương nuôi tôm thẻ chân trắng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi thủy sản, nghiên cứu sử dụng một số thảo dược phòng trị bệnh vi khuẩn gây bệnh trên tôm, cá…