BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ

PHIẾU KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM, THU NHẬP VÀ KHÓA HỌC

Nhằm giúp cho Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng khóa học theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội – Các Anh/Chị cựu SV của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây:

  1. Họ và tên: .................................................................. 2. Số điện thoại:.................................................

9. Anh/Chị chưa tìm được việc làm là do       (bỏ qua nếu đã có việc làm):

¦ Thiếu kiến thức chuyên môn

¦ Kinh nghiệm làm việc           

¦ Thiếu thông tin tuyển dụng

¦ Đang chờ thi tuyển, phỏng vấn

¦ Đang học nâng cao

¦ Lý do khác, ghi rõ:………………………….

………………………………………………….

11. Công việc hiện tại có phù hợp với chuyên ngành đào tạo?

¦ Đúng ngành đào tạo                    

¦ Trái ngành đào tạo

¦ Gần ngành đào tạo                      

¦ Đào tạo lại

12. Thu nhập bình quân hàng tháng: 

¦ < 2 triệu VNĐ  

¦ 2-5 triệu VNĐ  

¦ > 5 triệu VNĐ

13. Cơ quan Anh/Chị đang làm việc hiện tại là

¦ Cơ quan nhà nước

¦ Doanh nghiệp tư nhân

¦ Doanh nghiệp nước ngoài

¦ Tự mình mở cơ sở sản xuất – kinh doanh

¦ Khác, vui lòng cho biết rõ thêm

14. Thời gian tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp?

¦ 06 tháng    ¦ 6-12 tháng   ¦ > 12 tháng

¦ Đại cương      

¦ Chuyên ngành            

¦ Các kiến thức bỗ trợ khác

16. Mức độ sử dụng những kiến thức cần thiết từ khóa học của Anh/Chị trong công việc?

¦ Không sử dụng

¦ Sử dụng một phần  

¦ Sử dụng từ 80% trở lên

17. Mức độ sử dụng những kỹ năng cần thiết từ khóa học của Anh/Chị trong công việc?

¦ Không sử dụng

¦ Sử dụng một phần  

¦ Sử dụng từ 80% trở lên

¦ Có                      ¦ Không

                                    Cảm ơn Anh/chị đã hợp tác đóng góp ý kiến nhận xét!

DUYỆT BAN GIÁM HIỆU