TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn khởi nghiệp sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp

Center For Students Start-up Consultancy, Assistancy and Corporate Relations

trungtam_htsv_htdn@tdu.edu.vn

Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VÀ TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT NĂM HỌC 2022 - 2023
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VÀ TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT NĂM HỌC 2022 - 2023
logo

Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn khởi nghiệp sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp

Địa chỉ: 68 Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0366.552.802 - 0852.519.316

Website: hsc.tdu.edu.vn

Email: trungtam_htsv_htdn@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông